Wat betekent erkend in de naam 'Vereniging van Erkende Stress en burn-outcoaches en waarom is het volgen van Intervisie hier een belangrijk onderdeel van?

Voor geen enkele vorm van coaching bestaat op dit moment een erkenning vanuit de overheid. Dus ook niet voor stress en burn-outcoaching. Voor de VESB | ACSB is een erkende coach een coach die aangetoond heeft over voldoende opleiding en competenties te beschikken. Dit betekent minimaal een 6-daagse erkende opleiding in stress en burn-out coaching én minimaal een 6-daagse algemene coachopleiding. Die mag uit een cumulatie van verschillende opleidingen bestaan. Daarnaast volgt hij/zij jaarlijks bijscholing en deskundigheidsbevordering, onderschrijft hij/zij de VESB | ACSB gedragscode en onderwerpt hij/zij zich aan de externe klachtencommissie. Onderdeel van de jaarlijkse bijscholing en deskundigheidsbevordering is intervisie. Elk lid van onze vereniging dient dan ook intervisie te volgen. Om dit goed te ondersteunen hebben we in het portaal van de coaches de intervisiekringen en de leden daarvan zichtbaar gemaakt. In dit portaal is het voor iedereen mogelijk om zichzelf aan te sluiten bij een intervisiekring die nog vacatures heeft. Daarnaast kunnen wij helpen bij het vinden van een geschikte kring of het oprichten van een nieuwe kring. Vooral de mogelijkheid om ook, of zelfs alleen maar, online bij elkaar te komen biedt aan een ieder de mogelijkheid om, plaats en tijdonafhankelijk, deel uit te maken van een intervisiegroep. En zo te voldoen aan één van de belangrijkste vereisten van het erkend zijn. Het komende jaar gaan wij ons dan ook inspannen om alle leden hier uitgebreid over te informeren en dit proces te ondersteunen.

Wat is intervisie nu eigenlijk?

Intervisie is een gestructureerd, resultaatgericht en zelfsturend groepsleerproces tussen VESB-coaches met als doel elkaar te inspireren en talenten en competenties te versterken. De deelnemers behandelen vragen die zich manifesteren in het coachingsproces. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook vragen die met het eigen functioneren te maken hebben.

Supervisie is een bijkomende deskundigheidsbevorderende methodiek die de VESB aanbeveelt voor alle coaches. Wat is het verschil tussen intervisie en supervisie?

Intervisie wordt gezien als een vorm van ‘peer-coaching’, wat letterlijk coaching door gelijken betekent. In het geval van supervisie doe je dit onder begeleiding van een supervisor. Supervisie is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals die met mensen werken. Je wordt je hierdoor meer bewust van je eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze je handelen bepalen. Je leert hoe je als persoon in een concrete werksituatie te werk gaat of wilt gaan. Dit leidt tot inzicht in en verbetering van beroepsmatig handelen. Supervisie wordt zowel één-op-één gegeven als in een kleine groep.

‹ Terug naar overzicht