Waarom een vereniging van coaches?

In maart 2017 is de VESB | ACSB opgericht als keurmerk voor kwalitatieve begeleiding bij stress en burn-out.

De vereniging heeft tot doel:

  • Het bevorderen van deskundigheid, de praktijk, het onderzoek op het gebied van coachen naar mentale vitaliteit, waaronder: voorkomen en bestrijden van spanningsklachten, stress, overspanning en burn-out. Het begeleiden van re-integratie en voorkomen van terugval na ziekteverzuim als gevolg van spanningsklachten. Alsmede het adviseren en begeleiden van organisaties bij het realiseren en/of behouden van een mentaal gezond werkklimaat en het bestrijden dan wel voorkomen van overmatige werkgerelateerde spanning.
  • Bijdragen aan uitoefening van het vak op wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze.
  • Het bevorderen van de professionele belangen van de coaches en deskundigen in stress en burn-out coaching.
  • Informeren over het vak naar individuen, organisaties, maatschappij en politiek.
  • Het bevorderen van contacten onder de leden via o.m. een website, studiedagen en media.
  • Het bevorderen van (kennisnemen van) onderzoek in stress en burn-outcoaching en de verspreiding van de resultaten hiervan.
  • Een luisterend oor en advies bij klachten en zo nodig doorverwijzen naar een externe klachtencommissie. Dit uitsluitend van de coachees die begeleid worden door (één van) de aangesloten leden.
Contacteer ons